Events

  • Featured Events
  • Calendar View
  • List View
December 2017
2 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
3 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
3 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
6 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
6 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
9 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
10 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
10 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
13 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
13 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
16 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
17 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
17 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
20 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
20 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
23 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
24 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
24 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
27 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
27 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
30 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
31 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
31 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
January 2018
3 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
3 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
6 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
7 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
7 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
10 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
10 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
13 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
14 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
14 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
17 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
17 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
20 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
21 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
21 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
24 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
24 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
27 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
28 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
28 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
31 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
31 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
February 2018
3 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
4 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
4 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
7 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
7 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
10 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
11 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
11 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
14 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
14 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
17 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
18 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
18 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
21 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
21 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
24 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
25 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
25 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
28 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
28 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
March 2018
3 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
4 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
4 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
7 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
7 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
10 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
11 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
11 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
14 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
14 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
17 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
18 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
18 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
21 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
21 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
24 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am
25 Sun
10:00am – 12:00pm
Sunday Morning Service
10:00am – 12:00pm
25 Sun
5:00pm – 7:00pm
Sunday Evening Service
5:00pm – 7:00pm
28 Wed
5:45pm – 7:40pm
Teaching Time
5:45pm – 7:40pm
28 Wed
11:30pm – 1:00pm
Women's Bible Study
11:30pm – 1:00pm
31 Sat
8:00am – 9:30am
Men's Bible Study
8:00am – 9:30am